SMART Konto

Den smarteste måde at blive smart på

• Jo flere briller du køber, jo mere sparer du
• Restbeløb fra sidste køb slettes ved nyt køb inden 36 måneder
• Altid kun kr. 69/kr. for enkelstyrke og 159/kr for flerstyrke pr. måned i 36 måneder efter sidste køb
• Udbetaling afhænger af om du vælger enkelt- eller flerstyrkeglas

Spørg hos din lokale optiker