Information om kampagner

En skærmbrille er et arbejdsredskab, som er nøjagtig tilpasset din arbejdsfunktion.Arbejde ved skærmterminaler stiller store krav til øjnenes nærindstilling. Denne evne aftager med alderen og det kan dermed være nødvendigt at bruge skærmbr iller fra omkring 40 års alderen. Hvis du allerede bruger briller, har du muligvis brug for en brille, som netop er tilpasset din arbejdssituation.Hvis du sidder meget foran en PC´er og har oplevet nogle af nedenstående gener:

QAqsdfdsfA   asds sa d
•  Du føler tørhed i øjnene

•  Bogstaverne på skærmen bliver sløret

•  Du får muskelsmerter i nakken

•  Du får hyppigt hovedpinebør du få foretaget en synsprøve, for at afdækket om du har brug for en skærmbrille.

Sikkerhedsbriller


I dag er der stor focus på, at skabe et trygt og godt arbejdsmiljø på mange virksomheder.

Derfor er det nødvendigt at bruge sikkerhedsbriller i flere og flere arbejdssituationer, da vores øjne skal beskyttes mod støv, kemiske væsker, gnister og gnister indenfor f.eks. industri, produktion, håndværk og laboratorier.

Titmus sikkerhedsbriller fra Carl Zeiss Vison Vi


leverer sikkerhedsbriller med styrke fra Carl Zeiss Vision. Disse sikkerhedsbriller giver den højeste grad af beskyttelse af øjnene, og vi garanterer, at de leverede briller er CE-mærkede i henhold til arbejdstilsynets regler for personlige værnemidler i overensstemmelse med EU-direktiv 89/6686 ECC.

 

Hos os kan du bestille tid til lorem ipsum dolor sit amet.

OptikTeam ©
Her kan du afmelde dig nyhedsbrevet - Vises nyhedsmailen ikke korrekt? Klik her.